IQ Tattoo membership


Wordt ook een IQ Tattoo Group lid en profiteer van geweldige deals en aanbiedingen!
Become a IQ Tattoo member and benefit from great deals and discounts!

Wil jij ook profiteren van kortingen tot wel 15% op de inkoop van tattoo supplies, werken met (Inter)nationale gastartiesten, je huidige omzet significant verhogen en een ijzersterke uitstraling creëren voor jouw huidige tattoo studio?! Sluit je dan nu aan bij de IQ Tattoo Group* en ervaar een boost in jouw bedrijf en haar resultaten.
Do you want to benefit from discounts up to 15% at tattoo supplies, work with (Inter)national guest artists, increase you income significant and create a super-strong image through the IQ Tattoo brand?! Join the IQ Tattoo group today and boost up your company and it's results.

Alle aangesloten studio’s van IQ Tattoo hebben zich inmiddels meer dan bewezen als het gaat om kwalitatief goede artiesten. Een keur van (Inter)nationale artiesten van wereldniveau hebben een gastplek betreden en menigeen voorzien van een prachtig stukje vakwerk. Al meer dan 12 jaar bieden wij gastartiesten de mogelijkheid voor korte of langere tijd in Nederland te werken om zo hun klanten tegemoet te komen en meer bekendheid te genereren. Inmiddels heeft IQ Tattoo zo’n sterke reputatie opgebouwd dat er wekelijks nieuwe aanvragen binnekomen van artiesten wereldwijd met de vraag om een (tijdelijke) gastplek.
All IQ Tattoo membership studio's proved themselves more than enough when it comes to high quality tattoo artists.
A fine selection of world-famous (Inter)national artists offered their services to provide a lot of clients with unique artwork. For over 12 years we provide work spots for guest artists to meet their clients and generate more publicity. By now the IQ Tattoo reputation has grown to a level where we receive multiple inquiries from artists worldwide for (temporary) guest spots weekly.

Het werken met wisselende artiesten binnen een organisatie als IQ Tattoo heeft verschillende voordelen. Denk bijvorbeeld eens aan vakantie's of (kleine) ongelukken. In geen enkel geval hoeft de studio gesloten te worden en regelen wij voor zover mogeijk een passende vervanging van artiest of studiomanager.
Working with multiple artists under the same company like IQ Tattoo can offer some big advantages. For example a studio doesn't need to be closed in case of vacation's or (small) accidents. We can offer replacement artist(s) and studio managers for the continuance of your studio.

De afgelopen jaren hebben de mensen achter de schermen bij IQ Tattoo een uniek systeem ontwikkeld dat het hele proces van het boeken van afspraken tot het verzorgen van aanbetalingen vergemakkelijkt. Steeds meer mensen nemen niet meer de moeite langs te komen voor een afspraak en willen het liefst alles via mail regelen. Ons systeem maakt het in 95% van de gevallen mogelijk deze service te bieden. Via een gebruiksvriendelijke geïntegreerde webshop op de webpagina van IQ Tattoo hoeven klanten alleen maar het bedrag van de aanbetaling en het verkregen referentienummer in te vullen en het systeem doet de rest. Voor aangesloten studio’s betekent dit een gegarandeerde contante afwikkeling van afspraken terwijl klanten alles digitaal kunnen betalen zonder dat er PIN apparatuur in de studio benodigd is. Afhankelijk van de status van het lidmaatschap kan gebruik gemaakt worden van het unieke systeem voor het voldoen van aanbetalingen of er kan gekozen worden voor het volledig verzorgen van afspraken inclusief mailverkeer, aanbetalingen en het boeken van afspraken door gebruik te maken van onze online agenda dienst. Uiteraard blijft de studio(manager) ook gewoon afspraken plannen als vanouds.
Over the past few year's the people behind the scenes at IQ Tattoo have created a unique system that will simply-fie the process from booking appointments to taking care of deposits. More and more clients do not want to come to the studio to book an appointment or pay a deposit and are asking to arrange the whole process through email. In 95% of all cases our system can provide in this need. Through a user-friendly integrated web-shop at the IQ Tattoo web-page clients can fill out the requested info, choose the amount of the deposit/payment and the system will do the rest. For all affiliated studio's this means a guaranteed cash settlement in the studio while clients can pay their deposit digital without equipment for credit- or debit cards is required at the studio. Depending on the status of the membership you can choose for IQ Tattoo to handle all incoming e-mail and mail traffic, booking appointments and use of our online agenda service. Of course the studio (manager) will also continue to book appointments.

Het werken met een online agenda platform biedt enorm veel voordelen en mogelijkheden. Zo is er altijd een duidelijk overzicht te vinden van de status van afspraken, locatie van werkzame artiesten en kunnen er gemakkelijk afspraken voor artiesten in andere aangesloten studio’s gepland worden.
Working with an online agenda service offers a lot of benefits and opportunities. A clear overview of appointment status as well as the location of artists can easily be found. Also booking appointments for artists working in other studio's or locations is possible with this system.